Klienci
Wydarzenia

Pozostałe rozwiązania

Invoobill (KIR) System EBPP - elektronicznej prezentacji i płatności rachunków, wdrożony dla KIR S.A.
Atmeus System klasy BCM (Business Continuity Management), opracowany wspólnie z ATM S.A.
Pegaz System powiadamiania za pośrednictwem komunikatów SMS o sytuacjach awaryjnych, wdrożony dla PPL na potrzeby Lotniska Chopina w Warszawie.
Tramwaje Warszawskie System monitorowania i kontroli ruchu, wdrożony w firmie Tramwaje Warszawskie.