Klienci
Wydarzenia

Zespół

Team Softax to dynamiczny, ponad stuosobowy zespół specjalistów z branży IT. Nasza kadra to grupa programistów, analityków, testerów i menedżerów, których łączy doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów dla największych firm w Polsce.

Struktura zależności służbowych naszej Firmy opiera się na hierarchii poziomej i dobrej komunikacji. Nie budujemy formalnych barier, preferując siłę merytorycznych argumentów i samodzielność myślenia. Cenimy indywidualny talent, wiedzę i specjalizację, ale także umiejętność komunikacji w grupie i zdolność do uczenia się od siebie nawzajem.

W zależności od skali i stopnia skomplikowania przedsięwzięcia, pracujemy w kilku lub nawet kilkudziesięciu osobowych zespołach. Dzięki zróżnicowanym zadaniom, praca w Softaxie stanowi okazję do doskonalenia zawodowego i płynnego przejścia od zaawansowanej teorii do w pełni profesjonalnej praktyki.

Dbając o kreatywność i dobrą atmosferę, Softax wspiera także pozazawodowe zainteresowania pracowników.

Praca w Softaksie oparta jest na wzajemnym szacunku, koleżeńskich relacjach i solidności w wywiązywaniu się z podjętych obowiązków. Za uczciwość, lojalność i pracowitość odpłacamy pomocą i opieką w życiu zawodowym oraz wsparciem w przypadku problemów osobistych.

Dzięki stałej rekrutacji rozwijamy nasz potencjał o kolejne generacje profesjonalistów, entuzjastów najnowszych technologii i języków programowania. Jeżeli chcesz zobaczyć jedne z największych systemów informatycznych w kraju - zapraszamy do Softax.

Pozostała aktywność pracowników...

3 000herbat miesięcznie250kilogramów kawy rocznie184dzieci w ciągu 20 lat

Dołącz do nas

Ciągły, strukturalny wzrost i umacnianie pozycji rynkowej naszej firmy sprawia, że stale poszukujemy nowych kandydatów do pracy. Aktualnie poszukujemy kandydatów na następujące stanowiska:

Frontend Developer

Numer referencyjny: FDS/0618

Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy:

 • praktycznej znajomości HTML, CSS, XML, Ajax, JavaScript
 • umiejętności w tworzeniu projektów webowych, kompatybilnych z popularnymi przeglądarkami (w tym znajomość problemów i różnic w interpretacji standardów przez przeglądarki)
 • znajomość zagadnień związanych z responsive web design (RWD)
 • otwartości na nowe technologie oraz chęci poznawania nowych systemów
 • znajomości języka angielskiego przynajmniej na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

Dodatkowymi atutami będą:

 • dobra znajomość JavaScript (ECMAScript 6) lub CoffeeScript (lub podobnego języka kompilowanego do JS)
 • znajomość jednego z frameworków Javascript: Marionette, React, Polymer, Angular, Ember
 • umiejętność programowania w języku Python lub znajomość innych języków oraz chęć poznania języka PythonTester Oprogramowania

Numer referencyjny: TOS/0618

Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy:

 • dokładności, szczegółowości i dociekliwości
 • umiejętności pracy samodzielnej i w zespole
 • chęci rozwiązywania problemów
 • wysokich zdolności komunikacyjnych
 • podstawowej znajomości języka angielskiego umożliwiającej zrozumienie dokumentacji

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w testowaniu i zarządzaniu błędami
 • znajomość narzędzi do automatyzacji testów
 • znajomość SoapUI
 • znajomość języka PythoniOS Developer

Numer referencyjny: IDS/0618

Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy:

 • znajomości Objective-C
 • przynajmniej 2 letnie doświadczenie poparte zrealizowanymi projektami/aplikacjami
 • umiejętności pisania przejrzystego kodu
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy w zespole
 • otwartości na nowe technologie oraz chęci poznawania nowych systemów
 • znajomości języka angielskiego przynajmniej na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

Dodatkowymi atutami będą:

 • swoboda korzystania z IDE oraz narzędzi developerskich (terminal, Git itp.)
 • znajomość Jenkinsa i automatycznych buildów
 • znajomość Swift'aOferujemy:

 • pracę w stabilnej, istniejącej od 1993 roku i odnoszącej sukcesy firmie,
 • wszechstronny rozwój kompetencji zawodowych,
 • dobrą, przyjazną atmosferę w środowisku pracy,
 • wysoką pewność zatrudnienia przy niewielkiej rotacji kadry,
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych umiejętności i zaangażowania w pracę.

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami, wyślij swoją aplikację na adres: praca@softax.pl.