Klienci
Wydarzenia

O firmie

Jesteśmy firmą o ugruntowanej i stabilnej pozycji na rynku informatycznym. Działamy od 1993 roku. Realizujemy duże projekty, głównie w sektorze finansowym. Tworzymy również oprogramowanie w obszarach telekomunikacji, transportu i obronności.

Oprogramowanie dostarczane i implementowane przez Softax oparte jest na rozwiązaniach open-source oraz na oryginalnych produktach, będących wyłączną własnością i know-how firmy. Oznacza to pełną kontrolę nad kodem źródłowym, wszystkimi funkcjami i parametrami oferowanych rozwiązań informatycznych.

Softax, opierając się na zgromadzonym dotąd dorobku intelektualnym w postaci wielu z powodzeniem działających rozwiązań klasy Enterprise, samodzielnie sprosta wymaganiom projektowym i skali wdrożenia nawet najbardziej rozbudowanych systemów.

Softax dąży do spełnienia założonych i określonych przez Klienta celów, dzięki jakości architektury i oprogramowania tworzonych produktów, a nie poprzez kosztowną rozbudowę infrastruktury technicznej.

Naszą ambicją i praktyką jest projektowanie systemów, które osiągają najwyższą wydajność na dostępnej infrastrukturze teleinformatycznej.

W odróżnieniu od standardowych propozycji na rynku IT, koszty ostateczne naszych produktów nie zawierają dodatkowej prowizji z tytułu wysokich opłat licencyjnych na rzecz firm trzecich.

Softax w liczbach

50% Systemy Softax używane są przez około 50% użytkowników bankowości elektronicznej w Polsce.

40 Ponad 40 systemów transakcyjnych w jednym z polskich banków zostało zintegrowanych na szynie ESB dostarczonej w ramach rozwiązania Softax BPI.

20 LAT Od przeszło 20 lat Softax dostarcza największym firmom unikalne rozwiązania IT.

3 000 Trzy tysiące stale modernizowanych komponentów oprogramowania stanowi silną bazę dla rozwoju naszych produktów.

1 000 000 000 000

Systemy transakcyjne Softax przekroczyły już barierę
1 biliona przetworzonych komunikatów

Zasady Softax

Architektura

Budowa systemów oparta o model multi-tier, przygotowana do włączenia w rozwiązania typu SOA

Rdzeń systemu

Core systemu budowany w
C / C ++ w modelu cross-platform

Logika biznesowa

Warstwa logiki biznesowej oparta o Python / Perl / Javascript / XML (również cross-platform)

Środowisko

Środowisko high availability i fault-tolerant

Modularność

Komponentowa budowa produktów, każdy komponent osadzony w uniwersalnej warstwie komunikacyjnej

Transport danych

Uniwersalna warstwa komunikacyjna, niezależna od dostawców middleware i transportu danych

Klienci

PKO Bank Polski

Długoletnia współpraca z największym bankiem w Polsce przyniosła wiele zrealizowanych projektów.

Wykorzystanie naszych rozwiązań przez PKO Bank Polski zaowocowało sukcesem marki Inteligo – wielokrotnie wyróżnianej prestiżowymi nagrodami za wprowadzane rozwiązania m.in. trzykrotnie w kategorii najlepszy bank w sieci za „Intuicyjny system transakcyjny do obsługi konta” (ranking Newsweeka).

Wdrożenie kompleksowych, multikanałowych systemów informatycznych do obsługi klientów indywidualnych i korporacyjnych, wprowadziło nowe standardy jakości, stawiając PKO Bank Polski na pozycji lidera nowych technologii.

Bank Pekao

Dorobek, profesjonalizm i pozycja Banku Pekao na rodzimym rynku, okazały się kluczowym czynnikiem sukcesu wydania serii kart płatniczych wydanych na Euro 2012 oraz powodzenia systemu PeoPay do płatności za pomocą urządzeń mobilnych.

Stworzenie PeoPay dla Instytucji będącej częścią UniCredit, wiodącej grupy kapitałowo – bankowej w Europie, umożliwiło realizację uniwersalnej platformy płatniczej mogącej zintegrować i zrewolucjonizować rynek transakcji bezgotówkowych w Polsce.

Zaangażowanie i fachowość kadry Banku Pekao pozwoliło firmie Softax na dalszy rozwój i doskonalenie produktu, w oparciu o autorskie rozwiązanie Advantica.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna to instytucja, która w ostatnim okresie dokonała niezwykle udanej transformacji i modernizacji, umacniając się strukturalnie i kapitałowo.

Wdrożenie informatycznej, internetowej platformy sprzedaży polis komunikacyjnych, dla spółki wiodącej prym w branży ubezpieczeniowej w Polsce i posiadającej największą liczbę klientów, było dla nas motywacją do stworzenia dojrzałego i stabilnego rozwiązania.

Bogata gama produktów w tym m.in. ubezpieczenia majątkowe, turystyczne i na życie, znalazła swoją reprezentację w postaci intuicyjnego rozwiązania umożliwiającego ich oferowanie w serwisach internetowych banków.

Bank BGŻ

Bank BGŻ (obecnie Bank BGŻ BNP Paribas) choć jest podmiotem słusznie kojarzonym z finansowaniem rolnictwa, gospodarki żywnościowej czy infrastruktury regionalnej, odniósł też sukces jako uniwersalny bank komercyjny z nowoczesną ofertą.

Dziedziny te, także w związku z procedurami UE, wymagają wydajnych i złożonych systemów do ich obsługi. Bank BGŻ zrealizował integrację wewnętrznego środowiska informatycznego dzięki platformie BPI stworzonej przez Softax.

Zbudowanie bezpiecznej, efektywnej oraz elastycznej w użyciu i zarządzaniu infrastruktury IT, opartej na wymianie danych pomiędzy aplikacjami i dostosowanej do profilu biznesowego, nie byłoby możliwe bez wiedzy i kreatywności managementu Banku BGŻ.

Krajowa Izba Rozliczeniowa

Wybór oferty Softax w przetargu KIR S.A. - na stworzenie systemu internetowej prezentacji i płatności rachunków, umożliwiającego dostarczanie klientom elektronicznych faktur za pośrednictwem e-bankowości (EBPP) – był szczególnym zobowiązaniem i wyróżnieniem.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. to podmiot o fundamentalnym i niepodważalnym znaczeniu, którego rozwiązania umożliwiają m.in. najwyższej jakości, bezpieczne usługi rozliczeniowe pomiędzy bankami, instytucjami finansowymi i wszystkimi uczestnikami życia gospodarczego w Polsce.

Obecnie, system EBPP wdrożony przez KIR S.A. jest dostępny jako usługa, pod marką invoobill, dla ponad 95% klientów polskiej bankowości. Usługa ta eliminuje z obiegu papierowe faktury i rachunki, umożliwiając komfortowe płatności dostawcom usług masowych.

Kredobank

Działający na Ukrainie od 1990 roku Kredobank S.A. osiągnął trwałą i wysoką pozycję na rynku kredytów detalicznych oraz dla małego i średniego biznesu. Z powodzeniem obsługuje też rozliczanie kontraktów zawieranych pomiędzy podmiotami gospodarczymi z Polski i Ukrainy, czemu sprzyja fakt, iż jego właścicielem i strategicznym partnerem jest PKO Bank Polski.

Wraz z osiągniętą stabilnością i sprawnością działania, pojawiła się potrzeba wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań IT. Softax, zaoferował teleinformatyczną platformę ICC (Interactive Communication Center), zapewniającą kontakt między klientem, a usługami firmy z wykorzystaniem różnorodnych elektronicznych kanałów dystrybucji informacji.

Wysokie kompetencje i umiejętność współpracy ze strony Kredobanku, okazały się niebagatelnym wsparciem dla udanego wdrożenia systemu ICC.

Crédit Agricole

Crédit Agricole Bank Polska (pierwotnie Lukas Bank) to ultranowoczesny bank, od początku swojej działalności w segmencie consumer finance, wykorzystujący innowacyjne rozwiązania IT. Przejęcie przez Grupę Crédit Agricole, mającą globalne znaczenie w międzynarodowych finansach, umocniło pozycję rynkową Banku.

Softax uczestniczył w projekcie budowy i wdrożenia scentralizowanego systemu informatycznego. W ramach tego projektu, specjaliści Softax dostarczyli obsługę kanałów elektronicznych na bazie Softax ICC.

Budowa systemu dla Crédit Agricole Bank Polska okazała się ważnym i wartościowym sprawdzianem dla możliwości Softax.

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy S.A. z niemal 1,5 milionową rzeszą klientów, udanie zrealizował jeden z zasadniczych elementów swojej strategii tj. dotarcie poprzez szeroką sieć placówek Poczty Polskiej, do osób z utrudnionym dostępem do usług finansowych.

Kolejnym, równie istotnym celem było stworzenie platformy informatycznej do obsługi bankowości internetowej. System Pocztowy 24 ze względu na dostępne funkcje i możliwości oraz intuicyjny interfejs, w pełni odpowiada standardom nowoczesnej i przyjaznej dla użytkownika bankowości elektronicznej.

Dobra kooperacja podczas realizacji projektu sprzyjała właściwemu wdrożeniu, a w efekcie pomyślnemu osiągnięciu przez Bank Pocztowy S.A. nowego wymiaru jakości usług.

Volkswagen Bank Polska

Utworzony pod koniec lat 90. Volkswagen Bank Polska S.A. - bazując na najlepszych standardach i doświadczeniu na rynku europejskim, zgromadzonych przez Volkswagen Financial Services AG, szybko zdobył uznanie dla swojej oferty produktów kredytowych.

Trafne rozpoznanie potrzeb i wymagań klientów w zakresie finansowania kupna samochodów z szerokiej gamy marek i modeli Grupy Volkswagen AG, przyniosło sukces w podstawowej sferze aktywności banku.

Wkrótce potem, poszerzając profil działalności jako Volkswagen Bank direct, przedstawiono klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom usługi bankowości bezpośredniej. Dostarczona przez Softax elektroniczna platforma agregująca wszystkie dostępne formularze, umożliwiła informatyzację procesu obsługi wniosków.

Polski Standard Płatności

Polski Standard Płatności udostępnia wszystkim uczestnikom polskiego rynku bankowego rozwiązanie płatności mobilnych w oparciu o system BLIK.

Cele, jakie stawia przed sobą PSP, to maksymalny dostęp i wygoda płatności mobilnych dla Klientów. System zapewnia możliwość podłączania aplikacji mobilnych różnych banków oraz agentów rozliczeniowych i wzajemne autoryzowanie/rozliczanie transakcji dokonywanych pomiędzy nimi.

PSP przy współpracy z Softax wdrożyło usługę Płacę z BLIK dla świata eCommerce. Wykorzystanie doświadczenia Softax umożliwiło szybkie rozszerzenie zastosowania systemu płatności mobilnych BLIK do realizacji transakcji w Internecie, bez potrzeby realizacji dodatkowych projektów po stronie agentów rozliczeniowych.

IT CARD

ITCARD Centrum Technologii Płatniczych S.A. jest drugim, największym centrum obsługi i procesingu bankomatów w Polsce.

Głównym przedmiotem działalności ITCARD jest obsługa bankomatów, terminali płatniczych POS, kart płatniczych VISA i Master Card oraz obsługa autoryzacji transakcji płatniczych. Do ITCARD należy ogólnopolska sieć bankomatów Planet Cash, sieć terminali płatniczych Planet Pay oraz internetowa galeria handlowa Planet Plus.

Softax współpracuje z IT Card przy budowie nowoczesnych systemów płatności mobilnych z obsługą zbliżeniowych transakcji kartowych HCE.

TMUB

T‑Mobile Usługi Bankowe powstał ze strategicznego partnerstwa T‑Mobile i Alior Banku, mającego na celu stworzenie najkorzystniejszej oferty bankowej na rynku. Dzięki współpracy najbardziej innowacyjnego banku i największego operatora komórkowego, powstała bankowość nowej generacji.

Zespół Alior Banku w oparciu o rozwiązania firmy Softax stworzył nową bankowość mobilną oraz internetową. To nowa jakość w zakresie designu, funkcjonalności, ale też jedno z nielicznych rozwiązań zaprojektowanych tak, by stale być o krok przed innymi.

Alior Bank

Alior Bank to ogólnopolski, uniwersalny bank, który obsługuje wszystkie segmenty rynku w ramach pionu detalicznego i biznesowego. Jego oferta produktowa skierowana jest do szczególnie wymagających klientów, oczekujących wysokiego poziomu usług i profesjonalnego doradztwa.

Bank oferuje szeroki asortyment produktów bankowych, z których wymienić warto m.in.: kredyty hipoteczne, karty kredytowe, lokaty, konta osobiste oraz konta oszczędnościowe. Oprócz tradycyjnych kanałów dostępu do oferty banku, klienci Aliora mogą korzystać z bankowości internetowej oraz telefonicznej, a także z mobilnego dostępu do konta za pomocą telefonu komórkowego.

Softax dostarcza dla Alior Banku kompleksowe rozwiązanie backendu dla bankowości elektronicznej.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A

Bank uniwersalny z siedzibą w Warszawie powstały poprzez fuzję prawną Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bankiem Polska S.A. koncentruje się na określonych grupach klientów w bankowości detalicznej oraz wybranych sektorach i branżach bankowości korporacyjnej i MSP. Bank ma pozycję lidera w sektorze rolno‑spożywczym i silną pozycję w segmencie kredytów konsumenckich oraz samochodowych.

Softax kontynuuje współpracę z Bankiem rozpoczętą w 2005 roku (wówczas z BGŻ) i dostarcza inowacyjne systemy wspierające bankowość elektroniczną.

Wybierz logo aby dowiedzieć się więcej ...
PKO Bank Polski Bank Pekao Powszechny Zakład Ubezpieczeń Bank BGŻ (obecnie Bank BGŻ BNP Paribas) Krajowa Izba Rozliczeniowa Kredobank Crédit Agricole Bank Pocztowy Volkswagen Bank Polska Polski Standard Płatności IT CARD T-Mobile Usługi Bankowe Alior Bank Bank BGŻ BNP Paribas S.A