Klienci
Wydarzenia

Introduction

ADVANTICA to gotowa platforma płatnicza, obejmująca swoim działaniem kompletny workflow w zakresie obsługi multi-kanałowego, multi-kartowego i multi-aplikacyjnego środowiska płatniczego.

Advantica charakteryzuje się zdolnością do integracji z istniejącymi systemami w infrastrukturze IT banków, organizacji płatniczych oraz agentów rozliczeniowych transakcji kartowych.

W konkursie technologicznym Gazety Bankowej Advantica uzyskała tytuł „Rekomendacja Roku 2014 dla Instytucji Finansowych”, a oparty o nią produkt PeoPay zdobył nagrodę „Hit Roku 2014”.

Kompletna obsługa kart płatniczychWszystkie produkty Visa i MasterCard

Obsługa kart kredytowych, debetowych i prepaid

Unikalną cechą platformy Advantica jest możliwość prowadzenia rachunków do obsługi kart kredytowych i prepaid. Obsługa kart płatniczych może być także realizowana na rachunkach prowadzonych w innych systemach.

Pełne wsparcie technologii EMV i NFC

Obsługa standardu EMV, łącznie ze skryptami i aplikacjami CAP/DPA i XLS Pełna obsługa technologii NFC (PayPass/payWave), w tym transakcji CNP i PMS.

Rozbudowana obsługa transakcji kartowych

Platforma Advantica zapewnia pełną obsługę księgową dla transakcji kartowych:

 • obsługa transakcji płatniczych (SMS/DMS),
 • obsługa funkcji cashback,
 • trasnakcje balance-inquiry i mini-statement.

W ramach systemu dostępne są także mechanizmy zasileń, kontroli dostępu, limitów i autoryzacji.

Autoryzacja niefinansowa transakcji

Pełna obsługa limitów transakcyjnych w podziale na transakcje zbliżeniowe, z chipem, z paskiem magnetycznym, bez fizycznej obecności karty.

 • Obsługa zmiany PIN
 • Obsługa sprzętowej kryptografii HSM
 • Obsługa technologii 3DSecure

Płatności mobilneZapłać telefonem

System Advantica zawiera moduł obsługi płatności mobilnych.
 • Obsługa księgowa płatności mobilnych
 • Aplikacje na smartfony: Android, IOS, Windows Phone
 • mPOS – aplikacja umożliwiająca przyjmowanie płatności mobilnych i kartowych
 • Wszystkie schematy realizacji transakcji: NFC, QR Code, OTTC, P2P
 • Pionierska obsługa technologii HCE (Host Card Emulation) – płatność NFC za pomocą smartfonu (z systemem Android 4.4 lub nowszym), bez konieczności korzystania z karty SIM operatora GSM

Elastyczny model wdrożeniaŁatwa adaptacja w środowisku informatycznym

Advantica posiada zdolność do działania w zróżnicowanej architekturze systemów informatycznych klienta.
Istotną cechą platformy Advantica jest możliwość wdrożenia nowej linii kart płatniczych, niezależnie tj. bez zaburzania funkcjonowania dotychczasowych produktów kartowych.
Advantica umożliwia konfigurację per produkt w jednym z trzech trybów:


 • Bezpośrednie połączenie z
  Visa/MasterCard (VAP/MIP)
 • Poprzez switche kartowe
  (np. BASE24, Connex, Arcsys, Cortex)
 • Połączenie systemu Advantica
  przed dotychczasowym systemem

Zarządzanie dostępnością usługiAutoryzacja zastępcza w przypadku awarii

Platforma Advantica zawiera moduł autoryzacji zastępczej STIP. W przypadku awarii łącza lub systemu finansowego możliwa jest samodzielna autoryzacja operacji przez system Advantica.

Z jednej strony pozwala to na podtrzymanie dostępności usługi płatniczej, a z drugiej strony oznacza ryzyko dla instytucji finansowej. W celu minimalizacji tego ryzyka, na platformie Advantica można skonfigurować różne limity w zależności od segmentu klienta, typu produktu kartowego oraz miejsca i rodzaju transakcji.

Tryb STIP może być aktywowany ręcznie (np. w przypadku planowanych prac administracyjnych) lub też automatycznie w przypadku wykrycia niedostępności systemu finansowego.

Wykrywanie nadużyćAnaliza zdarzeń kartowych i przeciwdziałanie oszustwom

System ADVANTICA posiada funkcje wykrywania sytuacji będących nadużyciami (przy użyciu modułu Softax IFD). Detekcja nieprawidłowości oparta jest o konfigurowalny scoring i polega na zbieraniu informacji o transakcjach oraz porównywaniu ich z wbudowanymi wzorami nadużyć.

Mechanizm pozwala na wykrycie oszustw dla każdego typu transakcji w zakresie autoryzacji finansowej i niefinansowej (zarówno w trybie online, jak i near-online). Moduł wykrywania nadużyć zapewnia też narzędzia wspomagające wypełnianie raportu SAFE/TC40.

Wsparcie obsługi operacyjnejInterfejsy do zarządzania kartami

Wsparcie dla obsługi wniosków produktowych przy wdrożeniu produktu Softax BPM.

Pełna obsługa procesów związanych z produkcją i wydawnictwem kart.

Wsparcie pracy operatorów Call Center (post issue maintenance) poprzez automatyzację procesów reklamacyjnych i usługi chargeback oraz wbudowaną w system bazę wiedzy dostępną także dla klientów.

Kompletna parametryzacja kart, wraz z narzędziami ustalania graficznej postaci karty samodzielnie przez klienta.

Obsługa rozliczeń (clearing) - przetwarzanie plików rozliczeniowych Visa, MasterCard, a także formatów dedykowanych.

Dodatkowe możliwości

Technologie

Środowisko

C++, Python, Javascript, Linux x86_64

Wydajność

200 autoryzacji na sekundę,
2 mln księgowań na godzinę na jednej maszynie*
* serwer 2 × Intel 2.6GHz; 18 GB RAM

Architektura rozproszona

Łatwe skalowanie i przebudowa systemu

Redundancja/Failover

System działa pomimo awarii komponentów

Bezprzerwowa rekonfiguracja

Zmiana parametrów bez przerw w dostępności usług

Bezpieczeństwo

Wiodące technologie zabezpieczeń
z pełną autoryzacją dostępu