Klienci
Wydarzenia

Wstęp

LogoBank to kompletny system bankowości elektronicznej, zapewniający z jednej strony łatwą integrację z infrastrukturą systemów banku, a z drugiej ergonomiczny, nowoczesny interfejs dla klientów nawiązujący do rozwiązań klasy Personal Assistant. System zapewnia maksymalną koncentrację na kliencie i jego potrzebach przy jednoczesnej wygodzie jego użycia, minimalizacji czasu korzystania z serwisu, pozostawaniu zawsze on-line oraz wykorzystaniu zaangażowania i współpracy z klientem.

Naszą ambicją było stworzenie najlepszego serwisu bankowości elektronicznej, chcieliśmy stworzyć system tak dobry, aby klient chciał korzystać z niego jako banku pierwszego wyboru.

Obecne aplikacje internetowe i mobilne charakteryzują się udostępnianiem dedykowanych, spersonalizowanych treści skierowanych do odbiorcy. Potrafią one dostarczać klientowi treści, które najbardziej odpowiadają jego preferencjom i potrzebom w odpowiednim czasie i miejscu. Mechanizmy te nazywamy spersonalizowanym strumieniem danych. Systemy te działają w sposób aktywny, przedstawiają klientowi określone treści zgodnie z jego preferencjami a dodatkowo operują naturalnym interfejsem, który ma dawać poczucie komunikacji z człowiekiem.

Innowacyjność platformy LogoBankWykorzystanie technologii Web Bank 3.0

LogoBank ewoluował z tradycyjnego systemu bankowości internetowej i mobilnej w kierunku systemów klasy Personal Assistance realizując paradygmat PFA (Personal Finance Assistant). Funkcjonalność systemu nawiązuje do najnowszych trendów w bankowości internetowej i mobilnej, które określamy mianem Web Bank 3.0.

Web Bank 3.0 związany jest ściśle z wykorzystaniem
możliwości urządzeń mobilnych i Big Data.
W naszej definicji Web Bank 3.0 opiera się na budowaniu
zaawansowanego profilu klienta, poznawaniu jego potrzeb finansowych i reagowaniu na nie. W tym podejściu kluczowe jest dostarczanie tego, czego oczekuje lub powinien oczekiwać klient w odpowiednim czasie i miejscu. Realizacja tych założeń jest możliwa dzięki podłączonym on-line do banku urządzeniom mobilnym, które nie tylko reagują na polecenia klienta, ale same inicjują z nim kontakt.

Orientacja na klientaUdostępnienie usług i funkcji w sposób ergonomiczny

Tworząc LogoBank, w samym centrum postawiliśmy klienta, jego modele zachowań, nawyki, oczekiwania i potrzeby.

Na podstawie analizy wykorzystania obecnych serwisów bankowości elektronicznej, opracowaliśmy zestaw czynności i funkcji, które serwis powinien realizować. Z drugiej strony zebraliśmy listę usług i produktów finansowych, które bank chce udostępnić klientowi.
W LogoBanku usługi i funkcje udostępniane przez serwis służą klientowi, a nie odwrotnie. Z tego powodu, pomimo zastosowania nowatorskich rozwiązań, nie usunęliśmy możliwości realizacji dotychczasowych funkcji w sposób klasyczny. W systemie istnieje możliwość wykonania takich operacji jak przelew czy płatność w sposób znany klientowi, bez konieczności zmiany jego przyzwyczajeń. Nowością jest jednak możliwość wykonania wszystkich operacji z jednego pola wyszukaj/wykonaj czy poprzez powiadomienia głosowe w bankowości mobilnej.

Klient oczekuje od systemu spełnienia dwóch podstawowych potrzeb jakimi jest kontrola stanu finansów i panowanie nad swoimi rozliczeniami i zobowiązaniami. Dodatkowo system powinien wspierać klienta w realizacji potrzeb finansowych.

Przewaga platformy LogoBankOn-line i stream jako odpowiedź na potrzeby klienta

LogoBank zakłada, że klient jest podłączony on‑line do banku. Dzięki temu korzysta na bieżąco z wiedzy i umiejętności finansowych systemu. Klient jest powiadamiany natychmiast po wykonaniu danej transakcji (zakupach w sklepie, wypłacie z bankomatu, przelewie) o konsekwencjach swojego zachowania.

Jeżeli LogoBank rozpozna, że klient po danej transakcji może mieć kłopot ze spłatą raty kredytu natychmiast go o tym powiadomi, sugerując albo zrezygnowanie z dalszych zakupów albo oferując odpowiedni debet na koncie:Podstawową cechą LogoBank jest oferowanie produktów finansowych tylko wtedy, kiedy naprawdę są one klientowi potrzebne i wynikają z dogłębnej analizy jego sytuacji finansowej. To system jest stroną aktywną relacji klient-bank. W LogoBanku klient nie musi zlecać płatności za rachunki do odbiorcy, które już kiedyś występowały. W takich przypadkach system proponuje mu zlecenie danego przelewu i prosi tylko o potwierdzenie.

Dzięki wykorzystaniu spersonalizowanego tematycznego strumienia danych oraz technologii on-line klient posiada aktualne informacje o swoim stanie środków i jest powiadamiany na bieżąco o zdarzeniach finansowych z nim związanych.

Analiza i przewidywanie potrzeb klientaWykorzystanie podsystemu analityczno/predykcyjnego

Sercem LogoBanku jest podsystem Moduł Analizy Danych. MAD gromadzi wszystkie zdarzenia wynikłe z interakcji klienta z bankiem. Zdarzenia te są odpowiednio indeksowane i kategoryzowane w trybie on-line. Na bazie analiz statystycznych i wbudowanych reguł tworzone są perspektywy wykorzystywane przez odpowiednie funkcje LogoBanku. Jego podstawową cechą jest umiejętność zbierania i analizowania danych transakcyjnych klienta on-line i udostępniania do zewnętrznych interfejsów spersonalizowanych danych dla klienta. Dzięki tej umiejętności możliwe jest także oferowanie odpowiednich produktów i ofert klientowi we właściwym czasie, miejscu i kanale komunikacji.

Efektem wykorzystania złożonego podsystemu analityczno/predykcyjnego jest:

Możliwość wyszukiwania wszystkiego i wszędzie

Możliwe jest wyszukiwanie w obrębie danych związanych z użytkownikiem: obiektów transakcyjnych, produktów i funkcji w serwisie.

Wielowymiarowa historia operacji klienta.

LogoBank „uczy się” zachowań klienta i wspiera go, poprzez bycie swego rodzaju „sekretarzem”, przewiduje operacje przyszłe i odpowiednio sugeruje klientowi ich wykonanie

Wykrywanie regularnych rozliczeń

Analiza danych historycznych w celu wyszukania regularności rozliczeń - tzw. schematów rozliczeń (odbiorca, częstotliwość, zakres kwotowy, tytuł przelewu, typ rozliczenia)

Inteligentna kategoryzacja

Inteligentna kategoryzacja danych według odbiorców a nie wg sfer życia, których wybór jest niejednoznaczny.

Personal Finance AssistantPierwszy pełny bankowy asystent finansowy

Postawienie na ergonomię rozwiązania doprowadziło do stworzenia interfejsu, który rozpoznaje język naturalny użytkownika i jest w stanie trafnie odpowiedzieć na wyartykułowaną w ten sposób potrzebę czy żądanie. Sercem systemu od strony klienta jest pole wyszukaj/wykonaj, który przypomina pole Google’a w kanale internetowym. Wprowadzanie zapytań w formie języka naturalnego jest rozpoznawane przez system.

Analogicznie działa kanał mobilny z tą różnicą, że dodatkowo można wykorzystywać komendy głosowe. W komunikacji z systemem można posługiwać się językiem naturalnym a nie sformalizowanym językiem komend. Podobnie jak w aplikacjach Siri, Cortana, Google Now również w LogoBanku można zadawać pytania w stylu:
czy masz dla mnie dobrą ofertę lokaty?”, „czy wystarczy mi środków na spłacenie raty?”, „zapłać podatek”.

Siri

2011

Google Now

2012

Cortana

2014

LogoBank

2015

Platforma oparta na gamie rozwiązań Softax

Unikalne funkcjonalności platformy bankowości elektronicznej LogoBank wynikają z wykorzystania zaawansowanych, sprawdzonych produkcyjnie produktów Softax.

Oferta wdrożenia

Wdrożenie LogoBanku wymaga integracji z istniejącymi systemami banku.

Dotychczasowe doświadczenia Softax w zakresie zastępowania istniejących systemów bankowości elektronicznej, pozwalają zaoferować kompletne rozwiązanie umożliwiające migrację użytkowników dotychczasowego systemu do systemu LogoBank. Proces przenoszenia użytkowników do LogoBanku może – w zależności od wymagań– być jednorazowy (całkowita wymiana systemu w jednym określonym momencie) lub podzielony na etapy (stopniowe przenoszenie użytkowników ze starego do nowego systemu).

Dzięki bogatemu doświadczeniu członków naszego zespołu, oprócz zaprojektowania migracji od strony technologicznej, oferujemy też opracowanie procesu migracji od strony użytkownika, z zachowaniem najwyższych standardów przeprowadzenia tego procesu.

Instytucje zainteresowane nawiązaniem współpracy i zbadaniem możliwości wdrożenia systemu LogoBank, prosimy o kontakt: krzysztof.krzos@softax.com.pl