Klienci
Wydarzenia

Zespół

Team Softax to dynamiczny, ponad stuosobowy zespół specjalistów z branży IT. Nasza kadra to grupa programistów, analityków, testerów i menedżerów, których łączy doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów dla największych firm w Polsce.

Struktura zależności służbowych naszej Firmy opiera się na hierarchii poziomej i dobrej komunikacji. Nie budujemy formalnych barier, preferując siłę merytorycznych argumentów i samodzielność myślenia. Cenimy indywidualny talent, wiedzę i specjalizację, ale także umiejętność komunikacji w grupie i zdolność do uczenia się od siebie nawzajem.

W zależności od skali i stopnia skomplikowania przedsięwzięcia, pracujemy w kilku lub nawet kilkudziesięciu osobowych zespołach. Dzięki zróżnicowanym zadaniom, praca w Softaxie stanowi okazję do doskonalenia zawodowego i płynnego przejścia od zaawansowanej teorii do w pełni profesjonalnej praktyki.

Dbając o kreatywność i dobrą atmosferę, Softax wspiera także pozazawodowe zainteresowania pracowników.

Praca w Softaksie oparta jest na wzajemnym szacunku, koleżeńskich relacjach i solidności w wywiązywaniu się z podjętych obowiązków. Za uczciwość, lojalność i pracowitość odpłacamy pomocą i opieką w życiu zawodowym oraz wsparciem w przypadku problemów osobistych.

Dzięki stałej rekrutacji rozwijamy nasz potencjał o kolejne generacje profesjonalistów, entuzjastów najnowszych technologii i języków programowania. Jeżeli chcesz zobaczyć jedne z największych systemów informatycznych w kraju - zapraszamy do Softax.

Pozostała aktywność pracowników...

3 000herbat miesięcznie250kilogramów kawy rocznie184dzieci w ciągu 20 lat

Dołącz do nas

Ciągły, strukturalny wzrost i umacnianie pozycji rynkowej naszej firmy sprawia, że stale poszukujemy nowych kandydatów do pracy. Aktualnie poszukujemy kandydatów na następujące stanowiska:

Frontend Developer

Numer referencyjny: FDS/0718

Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy:

 • praktycznej znajomości HTML, CSS, XML, Ajax, JavaScript (ES5/6, React oraz popularnych technologii z nim związanych takich jak Redux, React Router)
 • przynajmniej 2 letniego doświadczenia popartego zrealizowanymi projektami/aplikacjami
 • umiejętności w tworzeniu projektów webowych, kompatybilnych z popularnymi przeglądarkami (w tym znajomości problemów i różnic w interpretacji standardów przez przeglądarki)
 • umiejętności pisania przejrzystego kodu
 • umiejętności analitycznego myślenia oraz pracy w zespole
 • otwartości na nowe technologie oraz chęci poznawania nowych systemów
 • znajomości języka angielskiego przynajmniej na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

Dodatkowymi atutami będą:

 • swoboda korzystania z IDE oraz narzędzi developerskich (terminal, Git itp.)
 • znajomość Webpack
 • znajomość Pythona 2.x lub 3.x


Junior Frontend Developer

Numer referencyjny: JFDS/0718

Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy:

 • praktycznej znajomości HTML, CSS, XML, Ajax, JavaScript
 • umiejętności w tworzeniu projektów webowych, kompatybilnych z popularnymi przeglądarkami (w tym znajomość problemów i różnic w interpretacji standardów przez przeglądarki)
 • umiejętności pisania przejrzystego kodu
 • umiejętności analitycznego myślenia oraz pracy w zespole
 • znajomości zagadnień związanych z responsive web design (RWD)
 • otwartości na nowe technologie oraz chęci poznawania nowych systemów
 • znajomości języka angielskiego przynajmniej na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

Dodatkowymi atutami będą:

 • swoboda korzystania z IDE oraz narzędzi developerskich (terminal, Git itp.)
 • znajomość frameworka React oraz popularnych technologii z nim związanych takich jak Redux, React Router, redux-saga
 • znajomość ES6, ES2016


iOS Developer

Numer referencyjny: IDS/0718

Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy:

 • znajomości Objective-C
 • przynajmniej 2 letnie doświadczenie poparte zrealizowanymi projektami/aplikacjami
 • umiejętności pisania przejrzystego kodu
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy w zespole
 • otwartości na nowe technologie oraz chęci poznawania nowych systemów
 • znajomości języka angielskiego przynajmniej na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

Dodatkowymi atutami będą:

 • swoboda korzystania z IDE oraz narzędzi developerskich (terminal, Git itp.)
 • znajomość Jenkinsa i automatycznych buildów
 • znajomość Swift'a


Oferujemy:

 • pracę w stabilnej, istniejącej od 1993 roku i odnoszącej sukcesy firmie,
 • wszechstronny rozwój kompetencji zawodowych,
 • dobrą, przyjazną atmosferę w środowisku pracy,
 • wysoką pewność zatrudnienia przy niewielkiej rotacji kadry,
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych umiejętności i zaangażowania w pracę.

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami, wyślij swoją aplikację na adres: praca@softax.pl.